SAHA İstanbul Test ve Sertifikasyon Komitesi

Yerlileştirme Portalı

Yerlileştirme Portalı Nedir ?

Yerlileştirme Portali’nin amacı; Türkiye’de test sistemleri üreticileri ile test sistemlerini tedarik etmek isteyecek/satın almak isteyecek firmaları bir araya getirmek, böylece yurtdışından tedarik edilen test sistemi ihtiyacını azaltıp test sistemlerinin yerlileştirilmesi-millileştirilmesi hususunda sinerji yaratan bir ortamı sağlamaktır.

Yerlileştirme Portali’nin İlk-Beta Versiyonunda, şimdilik sadece iki adet form (elektro-dinamik sarsıcı ve iklimlendirme kabini) bulunmaktadır. Orta vadede tüm çevresel test sistemlerinin formlarının oluşturulması, devamında ise elektrik-elektronik, kimya vd. alanlardaki test sistemleri formlarının oluşturulması hedeflenmiştir.

Gerek taleplerin girilmesi ve yayınlanması gerekse talebi giren firmayla yerli-milli test sistemi üreticisinin temasa geçme süreci, Saha İstanbul Yerlileştirme Portalı Yöneticisi’nin kontrolü ve onayı ile gerçekleşecektir.

Yerlileştirme Portalı’nda; yerlileştirme ihtiyacıyla “test sistemi talebi/ilanı vermek isteyen firmaların”, aşağıdaki formu doldurması gerekmektedir (İlgili talebe/ilana cevap verecek “test sistemi üreticilerinin”, aşağıdaki formdan kayıt yaptırmasına gerek yoktur. İlgili ilanın en altında yer alan “Bu İlana Başvur” kısmından başvuruda bulunulabilecektir):